Kogenerace

KOGENERACE OBECNĚ

Kogenerační jednotky pracují na principu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Vyrábějí současně a velmi efektivně teplo a elektrickou energii. Jejich použití je tedy – vedle jiných vysoce efektivních energetických systémů, jako je kondenzační technika – jedním z nejúčinnějších opatření k šetrnému využívání zdrojů a snížení CO2 v oblasti zásobování budov energií.

 Obvykle je u kogeneračních jednotek generátor k výrobě energie poháněn plynovým spalovacím motorem. Elektrický proud využívá buď provozovatel sám, nebo jím napájí veřejnou síť. Odpadní teplo motoru a teplo z výfukových plynů se využívá na vytápění budovy. Moderní plynové kogenerační jednotky dosahují díky vysokému využití paliva celkové účinnosti nad 80 procent.

Další výhodou je, že kogenerační jednotku lze nainstalovat přímo tam, kde je potřeba teplo a elektrická energie. Nedochází u nich ke ztrátám, které vznikají při distribuci elektrického proudu z velkých centrálních elektráren. Oproti běžné oddělené výrobě elektrického energie a tepla (elektrický proud z centrální elektrárny, teplo z teplárny, popř. kotelny) snižují kogenerační jednotky s provozem na zemní plyn spotřebu primární energie až o 40 procent a emise CO2 až o 34 procent.

ČÍM SE ZABÝVÁME

Společnost Powerfield s.r.o. nabízí svým zákazníkům dlouholeté zkušenosti v oblasti  dodávek a instalací špičkových kogeneračních jednotek rakouského výrobce GE Jenbacher.  Tyto jednotky umíme dodat a zprovoznit jak v rámci bioplynových stanic, aplikací pro využití důlních plynů, plynů z čistíren odpadních vod, teplárenských provozů, tak  v neposlední řadě pro využití skládkových plynů. Naši specialisté jsou připraveni Vám pomoci s návrhem vhodného řešení a jejich realizací, včetně možného financování projektů. Preferujeme dodávky “na klíč”. Mezi hlavní činnosti v rámci tohoto pilíře patří:

 • Inženýring v oblasti výroby elektrické energie a kogenerace s plynovými motory GE Jenbacher
 • Projekty kogenerace založené na plynových motorech GE Jenbacher
 • Provádění kontejnerových zástaveb kogeneračních jednotek GE Jenbacher
 • Kompletní dodávky části elektro  (rozvaděče středního napětí, trafostanice, …)
 • Dodávky a instalace úplných kogeneračních systémů  včetně řídících systému spolu s pomocnými zařízeními  jako tepelné výměníky, tlumiče, katalyzátory, ORC atd.
 • Dodávka, montáž a zprovozňování  kogeneračních jednotek GE Jenbacher
 • Systémy řízení a monitoringu
 • Dodávky náhradních dílů a spotřebních materiálů pro motory GE Jenbacher
 • Odkup kogeneračních jednotek GE Jenbacher
 • Pronájem jednotek GE Jenbacher
 • Technické poradenství
 • Zajištění záručního a pozáručního servisu                                               

Preferujeme „dodávky na klíč“

NAŠE PŘEDNOSTI

 • Dlouholeté zkušenosti z oblasti energetiky, mechaniky a elektroniky
 • Vlastní know-how
 • Zkušený projektový a realizační tým

PROJEKTY KOGENERACE

 • Projekty kogenerace; zemní plyn, skládkový plyn, bioplyn, důlní plyn, plyn z ČOV do 3MW elektrické energie dodávané jednotlivým motorem.
 • Zkušený projektový tým s mnohaletými zkušenostmi v oblasti mechaniky a energetiky.
 • Projektování v prostředí CAD, včetně 3D vizualizace projektů
 • Pro každou instalaci je vytvořen systém řízení a vizualizace za účelem co největšího komfortu obsluhy zařízení.